HomeBidragOffentliga bidrag

Offentliga bidrag

Policy för bidrag till bredbandsutbyggnad

Gotlands kommun beslutade under våren 2010 om en bredbandsstrategi för Gotland med målsättning att alla på Gotland skall 2015 ha tillgång till bredband med en bandbredd på minst 100 Mbit/s.

 

Motiv för offentligt medverkan i utbyggnaden

För att alla på Gotland skall få tillgång till bredband är det viktigt att lokalt anlagda nät byggs med kapacitet för samtliga hushåll i området även om inte alla fastigheter ansluter sig till satsningen initialt. Vidare behövs nätets kvalité i form av robusthet och säkerhet säkerställas för att det ortsammanbindande nätet skall vara av fullgod kvalitet.

 

För att säkerställa att den lokala utbyggnaden på Gotland görs ur ett helhetsperspektiv förordas att offentliga medel kompenserar lokala utbyggnader för de extra kostnader som uppkommer. De offentliga medel som kan komma ifråga för att stödja utbyggnaden är Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1, Länsstyrelsens landsbygdsutvecklings

medel, Leader+ medel samt eventuella framtida statliga pengar för utbyggnaden. Framtida statliga medel kommer med stor sannolikhet kanaliseras till antingen Region Gotland eller Länsstyrelsen på Gotland.

 

Allmänt offentligt bidrag

Målsättningen med ett allmänt bidrag är att säkerställa att även de hushåll som inte ansluter sig direkt ges möjlighet att ansluta vid en senare tidpunkt. Bidraget utgår med ett fast belopp per bebyggd fastighet i området, och föreslås uppgå till 2,000 kronor per hushåll.

 

Bidrag för fiber till telestation

Målsättningen med detta riktade bidrag är att motverka skillnaderna i utbyggd infrastruktur på ön. Bidrag utgår för de extra kostnader som uppkommer för att ansluta återstående telestationer till fiber från närmaste punkt i bredbandsnätet.

 

Länk till hela policy beslutet och kriterier för erhållande av bidrag: 2011 Region Gotland - Offentliga bidrag till bredband

 

En sammanställning per socken från SCB över olika typer av bebodda fastigheter SCBs Register över bebodda fastigheter per gotländsk socken

Senast uppdaterad 2013-07-15 10:26

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.