HomeBidragOffentliga bidrag

Offentliga bidrag

Policy för bidrag till bredbandsutbyggnad

Gotlands kommun beslutade under våren 2010 om en bredbandsstrategi för Gotland med målsättning att alla på Gotland skall 2015 ha tillgång till bredband med en bandbredd på minst 100 Mbit/s.

 

Motiv för offentligt medverkan i utbyggnaden

För att alla på Gotland skall få tillgång till bredband är det viktigt att lokalt anlagda nät byggs med kapacitet för samtliga hushåll i området även om inte alla fastigheter ansluter sig till satsningen initialt. Vidare behövs nätets kvalité i form av robusthet och säkerhet säkerställas för att det ortsammanbindande nätet skall vara av fullgod kvalitet.

 

För att säkerställa att den lokala utbyggnaden på Gotland görs ur ett helhetsperspektiv förordas att offentliga medel kompenserar lokala utbyggnader för de extra kostnader som uppkommer. De offentliga medel som kan komma ifråga för att stödja utbyggnaden är Region Gotlands regionala utvecklingsmedel 1:1, Länsstyrelsens landsbygdsutvecklings

medel, Leader+ medel samt eventuella framtida statliga pengar för utbyggnaden. Framtida statliga medel kommer med stor sannolikhet kanaliseras till antingen Region Gotland eller Länsstyrelsen på Gotland.

 

Allmänt offentligt bidrag

Målsättningen med ett allmänt bidrag är att säkerställa att även de hushåll som inte ansluter sig direkt ges möjlighet att ansluta vid en senare tidpunkt. Bidraget utgår med ett fast belopp per bebyggd fastighet i området, och föreslås uppgå till 2,000 kronor per hushåll.

 

Bidrag för fiber till telestation

Målsättningen med detta riktade bidrag är att motverka skillnaderna i utbyggd infrastruktur på ön. Bidrag utgår för de extra kostnader som uppkommer för att ansluta återstående telestationer till fiber från närmaste punkt i bredbandsnätet.

 

Länk till hela policy beslutet och kriterier för erhållande av bidrag: 2011 Region Gotland - Offentliga bidrag till bredband

 

En sammanställning per socken från SCB över olika typer av bebodda fastigheter SCBs Register över bebodda fastigheter per gotländsk socken

Senast uppdaterad 2013-07-15 10:26

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.