HomeBidragFörenklad hantering av offentliga bidrag

Förenklad hantering av offentliga bidrag

Länsstyrelsen och Region Gotland har utarbetat en reviderad modell för beräkning av stöd till socknarnas fibersatsningar.

Modellen utgår från socknarnas kostnader för anläggande av kanalisationen, inklusive grävning/väggenomgångar och markeringsnät med söktråd.

Modellen innebär att det offentliga bidraget bättre nyttjas för att stödja socknar med svåra markförhållanden/glest boende.

Bidrag utgår med 27 % av de faktiska kostnaderna för anläggning av kanalisation enligt ovan.


Så snart en sockens fiberförening är redo för att lämna in en ansökan, dvs att man tagit in minst 2 anbud för grävning och 2 anbud för nätentreprenad och att man beslutat om vem som skall få uppdraget, så kontaktar föreningen Regionens Bredbandsansvariga Anne Ståhl Mousa, 070-540 88 58, för att boka ett möte.


För framtagandet av projektplan kommer sockenföreningen att kallas till ett gemensamt möte med Länsstyrelsen och Region Gotland.

 

Under mötet >skrivs< fiberföreningens projektplan utifrån bifogad mall > 2012-03-06 Utkast projektplan fiberföreningarna <  där kursiv text markerar för socknarna individuella formuleringar.


Hanteringen av ansökaningarna sker sedan hos Länsstyrelsen, som tar in nödvädiga handlingar, granskar och sedan kopierar och översänder materialet till Region Gotland.

 

Följande vill Länsstyrelsen att ni gör:

  • Fyll i ansökan om projektstöd

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/blanketter/stod/projektstod/LSB12_2.pdf

  • Blanketten Marknadsanalys ska lämnas in.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/blanketter/stod/projektstod/LSB12_10.pdf

Vid frågor kontakta

 

Gunilla Lexell

Landsbygdsenheten

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

0498-29 20 21

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 


Utöver detta kommer Region Gotland att ta fram en enkal A4 som socken också måste fylla i och underteckna.


Hantering av utbetalning av bidrag sker genom att ansöka om utbetalning hos Länsstyrelsen, som granskar och sedan skickar vidare erforderligt underlag till Region Gotland.


 

 

Senast uppdaterad 2013-07-18 10:50

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.