HomeBidragLänsstyrelsen - Bidragsansökan vid fibersatsningar

Länsstyrelsen - Bidragsansökan vid fibersatsningar

Pengar till fiber

Fiberutbyggnaden på ön pågår för fullt. Länsstyrelsen har flera roller, dels gällande projektstöd inom Landsbygdsprogrammet, dels gällande natur- och kulturvärden som kan beröras av gräv- ningen. Här följer kortfattat information om nuläget, läs mer om fiberutbyggnad i allmänhet på:

www.bredbandgotland.se där du också hittar diverse mallar.

Ett område där det finns pengar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 är till fiberutbyggnad/bredband. Dels har länet fått en del öronmärkta pengar, dels har omfördelning inom länets totala budget gjorts, allt för att tillgodose behovet av offentligt stöd till fiberutbyggnad. De pengar som finns i Landsbygdsprogrammet kräver medfinansiering från Region Gotland, vilket innebär att 75 procent av stödet kommer via Länsstyrelsen och 25 procent via Region Gotland. I grunden finns ett regionalt politiskt beslut om 2 000 kronor per bebyggd fastighet i offentligt stöd. Pengar från Post- och Telestyrelsen, PTS, är inte aktuellt på Gotland.

Vi ser gärna att fler föreningar lämnar in ansökningar så snart som möjligt, även om byggstarten kan tyckas ligga ganska långt fram i tiden. För att ansökan ska kunna göras krävs minst två konkurrerande offerter på följande delar: grävning, söknät och kanalisation. Det är de kostnaderna som är aktuella för ansökan och stöd. Finns offertunderlaget går det bra att boka ett möte med oss på Länsstyrelsen och Region Gotland för en gemensam genomgång av ansökningshandlingarna. Kontakta i så fall antingen Anne Ståhl Mousa, Region Gotland, tfn 0498-26 34 44 eller 070-540 88 58 eller Gunilla Lexell, Länsstyrelsen, tfn 0498-29 20 21, så bestämmer vi en tid. Har ni frågor går det också bra att ringa någon av oss. För frågor av teknisk art eller planering hänvisas till Anne, som är bredbandssamordnare hos Region Gotland.

Ansökan om stöd måste lämnas in innan grävstart görs. Slutdatum för projektet kan variera. Föreningen ska planera för att ha likvida medel under en längre tid. Ett beslut om stöd följs av ansökan om utbetalning när kostnaderna är betalda.

av Gunilla Lexell

Note:

För att kunna godkänna ansökan måste fiberföreningen fått klartecken avseende Länsstyrelsens Natur- och kulturvärden samt från Region Gotland avseende förläggning i kommunal mark och från VA-enheten.

av Anne S M

 

 

Senast uppdaterad 2013-07-18 10:52

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.