HomeBidragLänsstyrelsen - Bidragsansökan vid fibersatsningar

Länsstyrelsen - Bidragsansökan vid fibersatsningar

Pengar till fiber

Fiberutbyggnaden på ön pågår för fullt. Länsstyrelsen har flera roller, dels gällande projektstöd inom Landsbygdsprogrammet, dels gällande natur- och kulturvärden som kan beröras av gräv- ningen. Här följer kortfattat information om nuläget, läs mer om fiberutbyggnad i allmänhet på:

www.bredbandgotland.se där du också hittar diverse mallar.

Ett område där det finns pengar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 är till fiberutbyggnad/bredband. Dels har länet fått en del öronmärkta pengar, dels har omfördelning inom länets totala budget gjorts, allt för att tillgodose behovet av offentligt stöd till fiberutbyggnad. De pengar som finns i Landsbygdsprogrammet kräver medfinansiering från Region Gotland, vilket innebär att 75 procent av stödet kommer via Länsstyrelsen och 25 procent via Region Gotland. I grunden finns ett regionalt politiskt beslut om 2 000 kronor per bebyggd fastighet i offentligt stöd. Pengar från Post- och Telestyrelsen, PTS, är inte aktuellt på Gotland.

Vi ser gärna att fler föreningar lämnar in ansökningar så snart som möjligt, även om byggstarten kan tyckas ligga ganska långt fram i tiden. För att ansökan ska kunna göras krävs minst två konkurrerande offerter på följande delar: grävning, söknät och kanalisation. Det är de kostnaderna som är aktuella för ansökan och stöd. Finns offertunderlaget går det bra att boka ett möte med oss på Länsstyrelsen och Region Gotland för en gemensam genomgång av ansökningshandlingarna. Kontakta i så fall antingen Anne Ståhl Mousa, Region Gotland, tfn 0498-26 34 44 eller 070-540 88 58 eller Gunilla Lexell, Länsstyrelsen, tfn 0498-29 20 21, så bestämmer vi en tid. Har ni frågor går det också bra att ringa någon av oss. För frågor av teknisk art eller planering hänvisas till Anne, som är bredbandssamordnare hos Region Gotland.

Ansökan om stöd måste lämnas in innan grävstart görs. Slutdatum för projektet kan variera. Föreningen ska planera för att ha likvida medel under en längre tid. Ett beslut om stöd följs av ansökan om utbetalning när kostnaderna är betalda.

av Gunilla Lexell

Note:

För att kunna godkänna ansökan måste fiberföreningen fått klartecken avseende Länsstyrelsens Natur- och kulturvärden samt från Region Gotland avseende förläggning i kommunal mark och från VA-enheten.

av Anne S M

 

 

Senast uppdaterad 2013-07-18 10:52

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.