Home

Fördelningen av de nya bredbandspengarna är klar

2011-11-24

Nya miljoner till länsstyrelserna för satsningar på bredband

300 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna för satsningar på anläggning av bredband inom nuvarande landsbygdsprogram. Det har Jordbruksverket beslutat i dag. Fördelningen av pengarna har bland annat gjorts utifrån landsbygdsbefolkning och gleshet.
Snabb uppkoppling är en viktig förutsättning för en levande landsbygd i Sverige. Därför är det viktigt att vi investerar i satsningar på anläggning av bredband.

– Bredband ökar attraktionskraften på den svenska landsbygden och skapar tillväxt, jobb och utveckling. Satsningarna är också ett verktyg för att nå högre produktivitet och innovation. Det överbryggar gleshet och långa avstånd på den svenska landsbygden, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Stor efterfrågan på bredband


Efterfrågan på bredbandsinvesteringar har varit stor de senaste åren. Som en följd av det har landsbygdsprogrammet tillförts mer pengar. Totalt har landsbygdsprogrammet tillförts 375 miljoner kronor. Jordbruksverket fördelar 300 miljoner kronor till länsstyrelserna och Post- och telestyrelsen hanterar 75 miljoner kronor. Pengarna finns tillgängliga från och med 2012 under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens budgetproposition för 2012

Fördelningen till länsstyrelserna har gjorts efter olika kriterier. Det som väger tyngst är hur stor landsbygdsbefolkningen och glesheten är i länet. De två andra kriterierna är hur tillgången till bredband ser ut och hur tidigare pengar till bredband har utnyttjats.

Satsa på bredband med hjälp av projektstöd


Organisationer, föreningar, byalag och kommuner som vill satsa på bredbandsutveckling kan söka pengarna som projektstöd. Möjligheten att söka projektstöd för utbyggnad av bredband gäller till och med 2013.
Så här fördelas bredbandspengarna

Stödmyndighet

Fördelning i miljoner kronor exklusive PTS medfinansiering

Fördelning i %

Blekinge län 7,310 2,437%
Dalarnas län 13,099 4,366%
Gotlands län 8,776 2,925%
Gävleborgs län 12,932 4,311%
Hallands län 11,926 3,975%
Jämtlands län 12,628 4,209%
Jönköpings län 12,214 4,071%
Kalmar län 10,051 3,350%
Kronobergs län 8,481 2,827%
Norrbottens län 18,535 6,178%
Skåne län 32,721 10,907%
Stockholms län 16,439 5,480%
Södermanlands län 9,715 3,238%
Uppsala län 9,113 3,038%
Värmlands län 17,158 5,719%
Västerbottens län 12,951 4,317%
Västernorrland läns 9,366 3,122%
Västmanlands län 7,651 2,550%
Västra Götalands län 46,827 15,609%
Örebro län 8,843 2,948%
Östergötlands län 13,263 4,421%
Totalt 300 miljoner 100%

Senast uppdaterad 2017-10-05 16:49

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.