Sverige bra på att generera tillväxt genom Internet

En ny jämförelse mellan EU:s medlemsstater visar att det finns stora skillnader i internetanvändande. Sverige tillhör de medlemsstater vars andel av den totala bruttonationalprodukten (BNP) som kan härledas till internet är som störst. I Sverige, Danmark och Storbritannien kan tjänster som helt eller delvis använder Internet tillskrivas mellan 5,8 % - 7,2 % av BNP, i jämförelse var siffran för Italien endast 1,9 %. Att internetanvändandet skiljer sig åt medlemsstaterna emellan är ingen nyhet men studien som nu publicerats är en av de första som faktiskt försöker mäta IT- infrastrukturens betydelse för ekonomisk tillväxt. Liknande skillnader kan också ses i användandet av elektroniska tjänster, där exempelvis Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har ett utbrett användande bland medborgarna, inom såväl privat konsumtion som i kontakt med offentliga myndigheter. Värt att notera är också att internetanvändandet inte enbart följer gamla geopolitiska mönster. Estland har kommit långt i sin utveckling av E-demokrati med exempelvis allmänna val på Internet.

För att öka EU:s tillväxt och uppfylla 2020-målen försöker EU främja IT-frågorna. EU arbetar aktivt för att främja utbyggnaden av bredband och IT-infrastruktur. EU- kommissionen har i sitt flaggskeppsinitiativ Digital Agenda för Europa (DAE) beskrivit målen för EU inom området. Mer information om nyheten finns att läsa här.

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)