"PTS bör undersöka hur bredbandspengar används"

Lokalt engagemang i byalag har gett de offentliga bredbandstöden stor draghjälp i landet. Men regeringens utredare vill ha tuffare styrning och ge PTS rätt att kontrollera hur pengarna använts.

-Bredbandsstödet kan hanteras mer effektivt. Det säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, som utrett de offentliga bredbandsstöd som satsats under åren 2008-2012. Hon har i dag lämnat över ett delbetänkande kring hur bidragen fungerar till it-minister Anna-Karin Hatt.

Byalagens och andras insatser regionalt för att dra fram fiber hyllas av utredaren. Ett stort engagemang för att dra fram fiberuppkoplingar till landsbygden har funnits i hela landet och har medfört att kostnaderna landat på "förhållandevis låga nivåer", påpekar Alsér.

Hon anser dock att styrningen av bidragen bör öka på alla organisatoriska nivåer i syfte att effektivisera kostnaderna och menar att regeringen bör ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att meddela nationella riktlinjer för stöden från och med oktober 2014.

PTS bör också få i uppdrag att varje år följa upp hur pengarna använts och hur reglerna efterlevts.

På regional nivå föreslår hon också att bredbandskoordinatörer ska tillsättas, också de ska arbeta med att styra upp hanteringen av stöden.

Sammanlagt har det offentliga stödet (utan medfinansiering) uppgått till 1 300 miljoner kronor under åren 2008-2012. Det kan jämföras med att man i Finland satsar160 miljoner euro eller

I grova tal uppskattas bidragen ha gett 75 000 hushåll bredbandsmöjligheter sedan 2008. Men siffran är osäker, skriver utredaren, eftersom myndigheter har varit dåliga på att följa upp bidragsfinansierade projekt.

Utredaren konstaterar att EU väntas komma med nya regler för bredbandsstöden framöver. I Sverige är statsmakternas bredbandsmål av 90 procent ska ha minst 100 Mbits/s senast 2020.

Hon redogör också för läget i Finland, där regeringen satt som mål att minst 99 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbits/s inom en radio av två km senast 2015.

Medan marknaden bedöms stå för 95 procent av täckningen måste staten hjälpa till för att ca 130 000 hushåll ska få den snabba uppkopplingen. Man satsar därför på 800 projekt till en kostnad av cirka 3,6 miljarder svenska kronor.

Av: Monica Kleja

 

 

 

Publicerad 12 juni 2013

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)