HomeFrågor & SvarMoms-frågan & FLL Mallar

Moms-frågan & FLL Mallar

Momsfrågan är för de flesta föreningar den första stora stötestenen. Föreningen vill inte erlägga moms på insatsen samtidigt som man vill vara momsregistrerad och kunna lyfta moms på de tjänster man köper.

Pilotprojeket FLL har investerat mycket tid och pengar i att utreda frågan. FLL har, med stöd av sin jurist, arbetat mycket öppet i kontakterna med skattemyndigheterna och visat hur de tänker i alla led.

Erfarenheten har också visat att man behöver en jursit för att besvara på enskilda handläggares frågor!

Socken kan aldrig få en bot, så länge man öppet redovisat hur man tänker och fått sitt agerande godkänt. Det värsta som kan inträffa i framtiden är att man får erlägga momsen. - Det finns dommar som visar att socknar HAR VUNNIT liknande mål.

Nedan finns exempel på FLLs dokument kring moms-frågan:

FLL Moms - 110610, svar på SKV förfrågan av den 26 maj 2011

FLL Moms - 110704, KRG, kapitalinsats inte omsättning, bredband

FLL Moms - 110815, Öppet yrkande momsredovisning juni -11

FLL moms - Sammanfattning

FLL Moms - Bredband på landsbygden

FLL Moms - Skatteverket.pdf

För att hålla samman bilden finns här även länkar till andra centrala FLL-dokument:

FLL Fiber Anbudsförfrågan till bredbands entreprenad

FLL Fiber Anbudsunderlag för fibernät grävning

FLL Fiber Fastighetsanslutninsvillkor slutgiltigt

FLL Fiber Markupplåtelseavtal

FLL - Fiber Avtal och Medlemsregister Mall

FLL Fiber v2 Stadgar ek för modell

Fibernät Gotland kommer att bjuda in jurist Annika Nordqvist till ett föreningsmöte.

Region Gotland har i flera omgångar lyft frågan, till ansvariga politiker och PTS, om det orimliga i att socknar, som gör en samhällsinvestering genom att bygga fibernät, överhuvud taget skall riskera att behöva erlägga moms på insatsen. - Ett arbete pågår, som resultat av dessa propåer, på nationell nivå under PTS ledning.

Tillsammans kommer vi, genom Fibernät Gotland, att även söka ett klargörande på nationell nivå - med hjälp av våra sockenvänner i Eskelhem -för hur ärenden av denna art skall hanteras ute på skattemyndigheterna i landet.

Senast uppdaterad 2012-10-01 17:40

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.