HomeFrågor & SvarMoms-frågan & FLL Mallar

Moms-frågan & FLL Mallar

Momsfrågan är för de flesta föreningar den första stora stötestenen. Föreningen vill inte erlägga moms på insatsen samtidigt som man vill vara momsregistrerad och kunna lyfta moms på de tjänster man köper.

Pilotprojeket FLL har investerat mycket tid och pengar i att utreda frågan. FLL har, med stöd av sin jurist, arbetat mycket öppet i kontakterna med skattemyndigheterna och visat hur de tänker i alla led.

Erfarenheten har också visat att man behöver en jursit för att besvara på enskilda handläggares frågor!

Socken kan aldrig få en bot, så länge man öppet redovisat hur man tänker och fått sitt agerande godkänt. Det värsta som kan inträffa i framtiden är att man får erlägga momsen. - Det finns dommar som visar att socknar HAR VUNNIT liknande mål.

Nedan finns exempel på FLLs dokument kring moms-frågan:

FLL Moms - 110610, svar på SKV förfrågan av den 26 maj 2011

FLL Moms - 110704, KRG, kapitalinsats inte omsättning, bredband

FLL Moms - 110815, Öppet yrkande momsredovisning juni -11

FLL moms - Sammanfattning

FLL Moms - Bredband på landsbygden

FLL Moms - Skatteverket.pdf

För att hålla samman bilden finns här även länkar till andra centrala FLL-dokument:

FLL Fiber Anbudsförfrågan till bredbands entreprenad

FLL Fiber Anbudsunderlag för fibernät grävning

FLL Fiber Fastighetsanslutninsvillkor slutgiltigt

FLL Fiber Markupplåtelseavtal

FLL - Fiber Avtal och Medlemsregister Mall

FLL Fiber v2 Stadgar ek för modell

Fibernät Gotland kommer att bjuda in jurist Annika Nordqvist till ett föreningsmöte.

Region Gotland har i flera omgångar lyft frågan, till ansvariga politiker och PTS, om det orimliga i att socknar, som gör en samhällsinvestering genom att bygga fibernät, överhuvud taget skall riskera att behöva erlägga moms på insatsen. - Ett arbete pågår, som resultat av dessa propåer, på nationell nivå under PTS ledning.

Tillsammans kommer vi, genom Fibernät Gotland, att även söka ett klargörande på nationell nivå - med hjälp av våra sockenvänner i Eskelhem -för hur ärenden av denna art skall hanteras ute på skattemyndigheterna i landet.

Senast uppdaterad 2012-10-01 17:40

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.