HomeFrågor & SvarFörenklad hantering av offentliga bidrag

Förenklad hantering av offentliga bidrag

Länsstyrelsen och Region Gotland har utarbetat en reviderad modell för beräkning av stöd till socknarnas fibersatsningar.

Modellen utgår från socknarnas kostnader för anläggande av kanalisationen, inklusive grävning/väggenomgångar och markeringsnät med söktråd.

Modellen innebär att det offentliga bidraget bättre nyttjas för att stödja socknar med svåra markförhållanden/glest boende.

Bidrag utgår med 27 % av de faktiska kostnaderna för anläggning av kanalisation enligt ovan.


Så snart en sockens fiberförening är redo för att lämna in en ansökan, dvs att man tagit in minst 2 anbud för grävning och 2 anbud för nätentreprenad och att man beslutat om vem som skall få uppdraget, så kontaktar föreningen Regionens Bredbandsansvariga Anne Ståhl Mousa, 070-540 88 58, för att boka ett möte.


För framtagandet av projektplan kommer sockenföreningen att kallas till ett gemensamt möte med Länsstyrelsen och Region Gotland.

 

Under mötet >skrivs< fiberföreningens projektplan utifrån bifogad mall > 2012-03-06 Utkast projektplan fiberföreningarna <  där kursiv text markerar för socknarna individuella formuleringar.


Hanteringen av ansökaningarna sker sedan hos Länsstyrelsen, som tar in nödvädiga handlingar, granskar och sedan kopierar och översänder materialet till Region Gotland.

 

Följande vill Länsstyrelsen att ni gör:

  • Fyll i ansökan om projektstöd

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/blanketter/stod/projektstod/LSB12_2.pdf

  • Blanketten Marknadsanalys ska lämnas in.

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/blanketter/stod/projektstod/LSB12_10.pdf

Vid frågor kontakta

 

Gunilla Lexell

Landsbygdsenheten

Länsstyrelsen i Gotlands län

621 85 Visby

0498-29 20 21

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 


Utöver detta kommer Region Gotland att ta fram en enkal A4 som socken också måste fylla i och underteckna.


Hantering av utbetalning av bidrag sker genom att ansöka om utbetalning hos Länsstyrelsen, som granskar och sedan skickar vidare erforderligt underlag till Region Gotland.


 

 

Senast uppdaterad 2013-07-18 10:50

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.