HomeFrågor & SvarFörläggningsdjup & Kanalisation

Förläggningsdjup & Kanalisation

Underlag för krav på hur djupt man behöver schakta.

Markförlagd Kanalisation - Normala förläggningsdjup:

Körbana: min 0,55 m fyllningshöjd
Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m fyllningshöjd
Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd (många markägare kräver minst 0,80 m)
I övrig mark: min 0,65 m fyllningshöjd (i delar av sockennäten har man ahnvänt något lägre förläggningsdjup)
På trädgårdstomt, drygt ett spadtag under markytan (undvik områden där framtida rabatter/träd kan komma att plantras)
Undergång av diken (tänk på att när diken rensas i framtiden så bör det fortfarande finnas marginal kvar till den förlagda fibern)
Markägarkrav som kan föreskriva annan fyllninghöjd ska beaktas (t ex i jordbruksmark, vägområde, kanal, dike)
Fyllningshöjd = Avstånd från överkant rör eller kabel till färdig marknivå.
Markeringsnät med söktråd placeras ca 10 – 15 cm centrerat ovanför kanalisationen innan resterande återfyllning. Funktionsprövning av söktråd skall utföras efter återfyllning.
Ledningsbädd och kringfyllning får ha en maximal kornstorlek av 8 mm och utföres till ca 10 cm över rör (översta rörlagret).
Kringfyllnadsmaterial i natur-, skogs- och åkermark avgörs i samråd med markägaren. Normalt används uppschaktade massor som kringfyllnadsmaterial. Större stenar avlägsnas.
Nedanstående, eller motsvarande, typer av kanalisationsmaterial rekommenderas
Kanalisationsmateriel "Skanova typ":
Optoslang HDPE 25/21,NPBA 101 85/25,används mellan resp skarvskåp.
Mikrokanalisation Singelrör 1x14/9,6 mm, NPBA 102 102/114,används mellan Skarvskåp och resp kund.
Mikrokanalisation Bunt rör 4x14/9,6 mm,NPBA 102 102/414,används mellan Skarvskåp och resp > 3 kund.
Kabelmarkeringsnät A952 8411
Kanalisationen ska tätas under och efter installationen för att förhindra att vatten och slam tränger in i röret.

Senast uppdaterad 2013-07-18 12:10

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.