HomeFrågor & SvarFörläggningsdjup & Kanalisation

Förläggningsdjup & Kanalisation

Underlag för krav på hur djupt man behöver schakta.

Markförlagd Kanalisation - Normala förläggningsdjup:

Körbana: min 0,55 m fyllningshöjd
Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m fyllningshöjd
Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd (många markägare kräver minst 0,80 m)
I övrig mark: min 0,65 m fyllningshöjd (i delar av sockennäten har man ahnvänt något lägre förläggningsdjup)
På trädgårdstomt, drygt ett spadtag under markytan (undvik områden där framtida rabatter/träd kan komma att plantras)
Undergång av diken (tänk på att när diken rensas i framtiden så bör det fortfarande finnas marginal kvar till den förlagda fibern)
Markägarkrav som kan föreskriva annan fyllninghöjd ska beaktas (t ex i jordbruksmark, vägområde, kanal, dike)
Fyllningshöjd = Avstånd från överkant rör eller kabel till färdig marknivå.
Markeringsnät med söktråd placeras ca 10 – 15 cm centrerat ovanför kanalisationen innan resterande återfyllning. Funktionsprövning av söktråd skall utföras efter återfyllning.
Ledningsbädd och kringfyllning får ha en maximal kornstorlek av 8 mm och utföres till ca 10 cm över rör (översta rörlagret).
Kringfyllnadsmaterial i natur-, skogs- och åkermark avgörs i samråd med markägaren. Normalt används uppschaktade massor som kringfyllnadsmaterial. Större stenar avlägsnas.
Nedanstående, eller motsvarande, typer av kanalisationsmaterial rekommenderas
Kanalisationsmateriel "Skanova typ":
Optoslang HDPE 25/21,NPBA 101 85/25,används mellan resp skarvskåp.
Mikrokanalisation Singelrör 1x14/9,6 mm, NPBA 102 102/114,används mellan Skarvskåp och resp kund.
Mikrokanalisation Bunt rör 4x14/9,6 mm,NPBA 102 102/414,används mellan Skarvskåp och resp > 3 kund.
Kabelmarkeringsnät A952 8411
Kanalisationen ska tätas under och efter installationen för att förhindra att vatten och slam tränger in i röret.

Senast uppdaterad 2013-07-18 12:10

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.