Förläggningsdjup & Kanalisation

Underlag för krav på hur djupt man behöver schakta.

Markförlagd Kanalisation - Normala förläggningsdjup:

Körbana: min 0,55 m fyllningshöjd
Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m fyllningshöjd
Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd (många markägare kräver minst 0,80 m)
I övrig mark: min 0,65 m fyllningshöjd (i delar av sockennäten har man ahnvänt något lägre förläggningsdjup)
På trädgårdstomt, drygt ett spadtag under markytan (undvik områden där framtida rabatter/träd kan komma att plantras)
Undergång av diken (tänk på att när diken rensas i framtiden så bör det fortfarande finnas marginal kvar till den förlagda fibern)
Markägarkrav som kan föreskriva annan fyllninghöjd ska beaktas (t ex i jordbruksmark, vägområde, kanal, dike)
Fyllningshöjd = Avstånd från överkant rör eller kabel till färdig marknivå.
Markeringsnät med söktråd placeras ca 10 – 15 cm centrerat ovanför kanalisationen innan resterande återfyllning. Funktionsprövning av söktråd skall utföras efter återfyllning.
Ledningsbädd och kringfyllning får ha en maximal kornstorlek av 8 mm och utföres till ca 10 cm över rör (översta rörlagret).
Kringfyllnadsmaterial i natur-, skogs- och åkermark avgörs i samråd med markägaren. Normalt används uppschaktade massor som kringfyllnadsmaterial. Större stenar avlägsnas.
Nedanstående, eller motsvarande, typer av kanalisationsmaterial rekommenderas
Kanalisationsmateriel "Skanova typ":
Optoslang HDPE 25/21,NPBA 101 85/25,används mellan resp skarvskåp.
Mikrokanalisation Singelrör 1x14/9,6 mm, NPBA 102 102/114,används mellan Skarvskåp och resp kund.
Mikrokanalisation Bunt rör 4x14/9,6 mm,NPBA 102 102/414,används mellan Skarvskåp och resp > 3 kund.
Kabelmarkeringsnät A952 8411
Kanalisationen ska tätas under och efter installationen för att förhindra att vatten och slam tränger in i röret.

Senast uppdaterad 2013-07-18 12:10

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 39 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)