HomeFrågor & SvarSkatteverkets svar angående MOMS

Skatteverkets svar angående MOMS

Skatteverket nu kommit med ett ställningstagande om moms på byanät/fiberföreingar.Vi har även bett "vår" jurist som stöttat FLL att läsa igenom och kommentera Skatteverkets skrivning utifrån hur vi hanterat frågan och formulerat oss i våra mallar (FLLs modell):


Några korta kommentarer till Skatteverkets ställningstagande av den 23 maj 2012 ”Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt”


Skattskyldighet

Det som Skatteverket understryker i skrivelsen att föreningen ska bedriva en verksamhet som är skattskyldig till moms. Det innebär att föreningen måste omsätta momspliktiga varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet i Sverige. För föreningarna innebär det alltså att man måste sälja momspliktiga tjänster till antingen medlemmarna eller till någon annan t.ex. en kommunikationsoperatör.

 

Ersättningens storlek

Viktigt att tänka på är att vid försäljning till medlemmar ska föreningen fakturera en marknadsmässig ersättning och vid försäljning till operatör (t.ex. upplåtelse av kapacitet) får inte ersättningen vara endast ”symbolisk”. Skatteverket anger att det inte går att fastställa vad som avses med en symbolisk ersättning. Men Skatteverket anser att det inte ska vara möjligt för en förening att fakturera t.ex. 10 kr till en operatör, för att skapa en skattskyldighet, och därmed kunna göra avdrag för moms på nätet som kostat flera hundratusen att anlägga.

 

Moms på medlemsavgift och/eller insats

Skatteverket anger att det normalt inte finns någon koppling mellan en medlemsavgift till en förening eller ett kapitaltillskott till en förening och de tjänster som föreningen tillhandahåller. Skatteverket anser alltså att det normalt inte ska utgå någon moms på en insats till föreningen. Skatteverket går igenom flera olika exempel på upplåtelser och tillhandahållanden från/till föreningar i skrivelsen. Inte i något av dessa anser Skatteverket att det ska vara moms på insatsen till föreningen. Inte heller i det fall då föreningen endast tillhandahåller medlemmarna innehållstjänster utan att upplåta nätet till någon operatör.

 

När kan upplåtelsen anses utgöra en momsfri upplåtelse av fastighet?

Normalt anses en förening upplåta kapacitet när nätet upplåts till en operatör. Den upplåtelsen är momspliktig och innebär att föreningen kan göra avdrag för momsen på nätbygget. I vissa fall kan dock upplåtelsen anses utgöra fastighetsupplåtelse. En sådan uthyrning är undantagen från moms och då kan avdragsrätt inte erhållas om inte föreningen gör en särskild ansökan om frivillig skattskyldighet för upplåtelsen. Skatteverket anger att detta inte gäller vid upplåtelse av fiber utan upplåtelse av enbart rör utan fiber, s.k. kanalisation.

 

Avdragsrätten – koppling till den momspliktiga verksamheten

Observera att avdragsrätt föreligger för moms på kostnader som är kopplade till en momspliktig verksamhet. Skatteverket anger som exempel att en förening inte har avdragsrätt för moms på nätbygget om föreningen endast utför grävning på medlemmarnas tomter eller säljer aktiv utrustning till medlemmarna, samtidigt som föreningen upplåter nätet till en kommunikationsoperatör utan ersättning. I detta fall har föreningen endast avdragsrätt för moms på kostnader för grävning och utrustning.

 

Vilka av exemplen liknar fallet FLL

En förening bör titta igenom skrivelsen och försöka hitta ”sitt fall” i något av de 7 exemplen. FLL:s fall utgör en kombination av 4.6.6 och 4.6.7, som jag ser det. FLL har upplåtit nätet till Telia som ger Telia ensamrätt att under ett antal år leverera sina tjänster till FLL:s medlemmar. Dessutom har medlemmarna avtal med FLL om att via FLL köpa tjänsteleverantörens tjänster i form av bredband, TV och telefoni. I båda dessa fall anser Skatteverket att föreningen har avdragsrätt för moms på kostnader för anläggande och underhåll av fibernätet. Moms ska tas ut av föreningen på fakturering till såväl Telia som till medlemmarna.


Senast uppdaterad 2013-08-13 07:56

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.