HomeHem

Bredbandgotland.se

Fibersatsningar till rimliga kostnader

En lite bench-marking i fibervärden mellan två, i princip, helt klara områden 2016-05-11 Bräcke vs Gotland visar att man kan genomföra fiberutbyggnaden även i mycket glesbebyggda områden utan att kostnaderna springer iväg.
Vad som inte framgår är att Gotlands satsning omfattar samtliga fastigheter, även fritidshus.
Gotland har en hög anslutningsgrad hos fast boende 80-99% och +50-90% hos fritidsboende vilket bidragit till att hålla nere våra kostnader.
Gotland har även flera marknadsaktörer som konkurrerat om socknarna vilket också hjälp att hålla nere kostnaderna.
Bidragsnivån på Gotland är väldigt låg.

Senast uppdaterad 2016-05-11 19:04

 

Gotland bland de mest väl-fibrerade regionerna i Sverige - enligt senaste rapporten från PTS (Post- och Telestyrelsen)

 

Gotland utvidgar fiber- försprånget – Nästa steg är att leverera fler digitala tjänster

Vid Post- och Telestyrelsens (PTS) senaste mätning, 2015, visade att 74 procent av hushållen på Gotland hade möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber.

Gotland är därmed det län där utbyggnaden på glesbygden har skett snabbast och kommit längst. Gotlands mål är att fiberutbyggnaden skall slutföras under 2016.

Även vid en jämförelse av utbyggnaden i tätort-och-glesbyggd har Gotland  grävt sig fram till en hedrande tredjeplats strax bakom Umeå och Stockholm som toppar listan för tätortsutbyggnaden.

2016-03-16 Gotland toppar listan över fiber-utbyggnaden i glesbygden

 

Mer om Gotlands fibersatsning och arbetet med redundans, robusthet och den Regionala Digitala Agendan på Gotland (RDA):

2016-03-16 Gotlands Fiberutbyggnad - Arbetet med Redundans & Robusthet & Kopplingen till Regionala Digitala Agenda

 

Uppdaterade kartor över fiberutbyggnaden samt vilka nätägare som finns på ön hittar du här


Senast uppdaterad 2016-03-16 23:11

 

Sida 1 av 16

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.