HomeHem

Bredbandgotland.se

Gotlands bredbandsstrategin - Är nu genomförd

Gotland har nu genomfört projektet "Fiber Till Alla" i Gotlands 92 socknar. På köpet har vi fått fiber i Visby. Gotland har nu en bredbandsmarknad där majoriteten av våra fastigheter är fiberanslutna och där vi har flera stora aktörer som konkurrerar med nät och tjänster.

2017-09-15 Gotlands fiberresa - PPT

Bredbandsstrategin antogs 2010 och slutfördes i juli 2017. Då hade samtliga fastigheter i Gotlands socknar erbjudits att gå med i en lokal sockenfibersatsning.

Projektet har drivits i bred samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Gotland, nationella marknadsaktörer och lokala entreprenörer och våra sockenfiberföreningar.

 

Gotlands lyckade fibersatsning har främst burits av...:

Privatpersonerna - alla duktiga och entusiastiska gotlänningar och fritidsboende som har lagt ner oändligt med tid i fiberprojekten. Tillsammans har ni drivit projekten i mål, fått med de flesta i er socken och hållit, ja i allmänhet överträffat, era budgetar som ändå var relativt snävt tilltagna för att inte skrämma bort fastighetsägare.

Markägarna - Våra många markägare som inte bara låtit socknarna förlägga fiber över sina marker utan kostnad, utan också aktivt hjälpt till att hitta optimala sträckningar som sänkt våra kostnader och ökat robustheten (tryggheten) i nätsträckningen.

Entreprenörerna - de lokala gräv och nätentreprenörerna. Tillsammans  med våra sockenfiberföreningar har de utvecklat arbetsmetoder, trimmat organisationen samt skaffat system och en maskinpark som var väl anpassade för Gotlands förhållanden. Resultatet har varit att Gotlands sockennät har kunnat anläggas med hög kvalitet till en betydligt lägre kostnad än vad som gäller på andra håll i Sverige.

Vi på Gotland har, genom att vara tidigt ute med vår fibersatsning, på gott och ont, fått föra dialog med en rad myndigheter som, när vi startade, inte var riktigt redo för vad en stor fibrering skulle innebära. För många, särskilt de tidiga fiberföreningarna, innebar detta ett stort merarbete. Fördelen är att vi har erhållit en rad lösningar som har varit mycket väl anpassade till våra lokala behov samt att vi på Gotland därigenom kunnat bidra med kunskap och erfarenheter som gynnar hela Sverige.

Till er alla vill vi rikta ett stort tack. Tack för allt arbete. Tack för alla trevliga möten i bygdegårdar och kring fikabord.

Tillsammans har vi på Gotland genomfört det hitintills mest framgångsrika sockenfiberprojektet (byanätssatsning) i Sverige. Vi har också fått med en majoritet av våra fastighetsägare/fastigheter,  både fast- och fritidsboende. Detta ger oss nu unika möjligheter att utveckla Gotland vidare både när det gäller digitala samhällstjänster och företagande.

 

Senast uppdaterad 2017-10-05 14:13

 

Fibersatsningar till rimliga kostnader

En lite bench-marking i fibervärden mellan två, i princip, helt klara områden 2016-05-11 Bräcke vs Gotland visar att man kan genomföra fiberutbyggnaden även i mycket glesbebyggda områden utan att kostnaderna springer iväg.
Vad som inte framgår är att Gotlands satsning omfattar samtliga fastigheter, även fritidshus.
Gotland har en hög anslutningsgrad hos fast boende 80-99% och +50-90% hos fritidsboende vilket bidragit till att hålla nere våra kostnader.
Gotland har även flera marknadsaktörer som konkurrerat om socknarna vilket också hjälp att hålla nere kostnaderna.
Bidragsnivån på Gotland är väldigt låg.

Senast uppdaterad 2016-05-11 19:04

 

Sida 2 av 16

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Play

HBO Nordic

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Telia öppen fiber

IP Only erbjuder

följande tjänster på Gotland

Visby Stadsnät / Fiber X

ZMARKET.SE

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.