Gotlands bredbandsstrategin - Är nu genomförd

Gotland har nu genomfört projektet "Fiber Till Alla" i Gotlands 92 socknar. På köpet har vi fått fiber i Visby. Gotland har nu en bredbandsmarknad där majoriteten av våra fastigheter är fiberanslutna och där vi har flera stora aktörer som konkurrerar med nät och tjänster.

2017-09-15 Gotlands fiberresa - PPT

Bredbandsstrategin antogs 2010 och slutfördes i juli 2017. Då hade samtliga fastigheter i Gotlands socknar erbjudits att gå med i en lokal sockenfibersatsning.

Projektet har drivits i bred samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Gotland, nationella marknadsaktörer och lokala entreprenörer och våra sockenfiberföreningar.

 

Gotlands lyckade fibersatsning har främst burits av...:

Privatpersonerna - alla duktiga och entusiastiska gotlänningar och fritidsboende som har lagt ner oändligt med tid i fiberprojekten. Tillsammans har ni drivit projekten i mål, fått med de flesta i er socken och hållit, ja i allmänhet överträffat, era budgetar som ändå var relativt snävt tilltagna för att inte skrämma bort fastighetsägare.

Markägarna - Våra många markägare som inte bara låtit socknarna förlägga fiber över sina marker utan kostnad, utan också aktivt hjälpt till att hitta optimala sträckningar som sänkt våra kostnader och ökat robustheten (tryggheten) i nätsträckningen.

Entreprenörerna - de lokala gräv och nätentreprenörerna. Tillsammans  med våra sockenfiberföreningar har de utvecklat arbetsmetoder, trimmat organisationen samt skaffat system och en maskinpark som var väl anpassade för Gotlands förhållanden. Resultatet har varit att Gotlands sockennät har kunnat anläggas med hög kvalitet till en betydligt lägre kostnad än vad som gäller på andra håll i Sverige.

Vi på Gotland har, genom att vara tidigt ute med vår fibersatsning, på gott och ont, fått föra dialog med en rad myndigheter som, när vi startade, inte var riktigt redo för vad en stor fibrering skulle innebära. För många, särskilt de tidiga fiberföreningarna, innebar detta ett stort merarbete. Fördelen är att vi har erhållit en rad lösningar som har varit mycket väl anpassade till våra lokala behov samt att vi på Gotland därigenom kunnat bidra med kunskap och erfarenheter som gynnar hela Sverige.

Till er alla vill vi rikta ett stort tack. Tack för allt arbete. Tack för alla trevliga möten i bygdegårdar och kring fikabord.

Tillsammans har vi på Gotland genomfört det hitintills mest framgångsrika sockenfiberprojektet (byanätssatsning) i Sverige. Vi har också fått med en majoritet av våra fastighetsägare/fastigheter,  både fast- och fritidsboende. Detta ger oss nu unika möjligheter att utveckla Gotland vidare både när det gäller digitala samhällstjänster och företagande.

 

Senast uppdaterad 2017-10-05 14:13

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 66 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)