Home

Förenklad bidragsmodell

Länsstyrelsen och Region Gotland har utarbetat en reviderad modell för beräkning av stöd till socknarnas fibersatsningar.

Modellen utgår från socknarnas kostnader för anläggande av kanalisationen. Modellen innebär att det offentliga bidraget bättre nyttjas för att stödja socknar med svåra markförhållanden/glest boende.

 

Så snart socken är redo att lämna in en bidragsansökan kontaktar man Regionens bredbandsansvariga som sedan kallar till möte med Länsstyrelsen och sockenföreningen. - Under mötet >skrivs< fiberföreningens projektplan och ev övriga frågor besvaras.

Läs mer och hitta mallar och länkar till ansökningshandlingar under Frågor & Svar.

 

Sammanfattning fiberåret 2011

Vid utgången av 2011 såg fiberutbyggnaden på Gotland ut såhär:

 

Totalt hade Gotland 8000 fiberanslutningar (en anslutning är oftast också ett hushåll) vid utgången av 2011. Av dessa fanns 7000 i tätorterna och 1000 ute i socknarna.

 


Utbyggnaden under 2011 fördelar sig på:

Sockenprojekten där det hann färdigställas 400 fiberanslutningar ( ytterligare drygt 200 tillkom strax efter årsskiftet ).

 

Främst som ett resultat av satsningar på fastighetsnät och fibersatsningen ”villa-hem” tillkom 2000 anslutningar i Visby, främst under kvartal 4.

Värt att notera är att intresset i och för Visby till stor del har väckts tack vare socknarnas fibersatsningar.

 


I början av 2012 plannerar 23 fiberföreningar (31 socknar) att gräva under 2012 vilket ger en möjligheten för ca 7290 fastigheter att ansluta sig.

 

Samtidigt säger 9 föreningar (19 socknar) att de kommer att gräva under 2013 vilket motsvarar en möjlighet för ytterligare ca 4100 fastigheter att ansluta sig under 2013.

 

2012-02-10_Fiberplaner_Gotland_socknar

 


Senast uppdaterad 2013-07-18 13:15

 

EU satsar på övergång från koppar till fiber

Den 19 oktober presenterade EU-kommissionen också en stor satsning på bredbandsutbyggnad inom ”Connecting Europe”. Totalt vill EU-kommissionen avsätta €9,2 miljarder under nästa budgetperiod 2014-2020. Pengarna ingår i EU:s satsning för att förbättra Europas transport- och energinät samt digitala nät och kommer framförallt användas för kapacitetsutbyggnad i områden som idag saknar höghastighetsinternet. Ansvariga EU-kommissionären Neelie Kroes vill öka utbyggnadstakten av fibernätverk i Europa. Kroes har yttrat att hon inte är främmande för en prisreglering som minskar lönsamheten i kopparnäten för att öka investeringsviljan i svartfiber.

Mer information om detta finns bland annat på nyhetssidan EurActivs hemsida här och förslaget finns även på EU-kommissionens hemsida

 

JAK Medlemsbank - pengar till Gotland

JAK Medlemsbank har avsatt 3,5 miljoner till Gotland för blancolån för den som önskar lån till fiberanslutning. Se utförligare information på www.bredbandgotland under flik finansiering.

Senast uppdaterad 2011-12-06 10:04

 

Sverige bra på att generera tillväxt genom Internet

En ny jämförelse mellan EU:s medlemsstater visar att det finns stora skillnader i internetanvändande. Sverige tillhör de medlemsstater vars andel av den totala bruttonationalprodukten (BNP) som kan härledas till internet är som störst. I Sverige, Danmark och Storbritannien kan tjänster som helt eller delvis använder Internet tillskrivas mellan 5,8 % - 7,2 % av BNP, i jämförelse var siffran för Italien endast 1,9 %. Att internetanvändandet skiljer sig åt medlemsstaterna emellan är ingen nyhet men studien som nu publicerats är en av de första som faktiskt försöker mäta IT- infrastrukturens betydelse för ekonomisk tillväxt. Liknande skillnader kan också ses i användandet av elektroniska tjänster, där exempelvis Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har ett utbrett användande bland medborgarna, inom såväl privat konsumtion som i kontakt med offentliga myndigheter. Värt att notera är också att internetanvändandet inte enbart följer gamla geopolitiska mönster. Estland har kommit långt i sin utveckling av E-demokrati med exempelvis allmänna val på Internet.

För att öka EU:s tillväxt och uppfylla 2020-målen försöker EU främja IT-frågorna. EU arbetar aktivt för att främja utbyggnaden av bredband och IT-infrastruktur. EU- kommissionen har i sitt flaggskeppsinitiativ Digital Agenda för Europa (DAE) beskrivit målen för EU inom området. Mer information om nyheten finns att läsa här.

 

Sida 5 av 7

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.

Who's Online

Vi har 173 besökare online