Home

Gotland är bäst i Sverige på bredbandstillgång för landsbygden

I Gotlands län har nära 44 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till (= möjlighet att beställa) fiber 2014, vilket innebär att vi ligger på första plats av Sveriges 21 län. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Bredbandskartläggning 2014.
Denna nivå har Gotland uppnått på fem år, 2010 saknades fiber helt på öns landsbygd! Gotlands län har haft den snabbaste ökningstakten i fiberutbyggnaden sedan dess både för landsbygd och för tätorter. Med tanke på alla pågående sockenprojekt på Gotland kommer Gotland troligen att närma sig täten även när det gäller tätorterna och därmed totalen inom två år.

En framgångsfaktor för en stark fiberutbyggnad har visat sig vara att lokala aktörer arbetar med utbyggnaden, vilket även varit modellen för Gotland. Gemensamt för de län och kommuner som lyckats bra med fiberutbyggnaden i Sverige är också att de ofta arbetar aktivt med frågan, inte minst med samverkansfrågor eftersom många aktörer är inblandade. Gotland har tagit fram en bredbandsstrategi och har en bredbandskoordinator som arbetar aktivt med frågan. Bredbandsutbyggnaden och projekt kopplade till den är en central del av den gotländska Regionala Digitala Agendan, som kommer att fastställas av Länsstyrelsen och Region Gotland under året. Det offentliga stödet på Gotland har uppgått till 26 miljoner kronor och huvuddelen av pengarna kommer från Landsbygdsprogrammet. Region Gotland och Länsstyrelsen har haft en medveten strategi om hur de offentliga medlen ska användas.

– Det är väldigt positivt att se det här resultatet av vårt goda samarbete. Samarbetet har skett mellan sockenfibergrupper, fiberleverantörer, grävföretag samt företrädare för Region Gotland, Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Fiberprojektet är stort och har pågått i flera år, säger Anne Ståhl Mousa, projektledare för bredbandsdelen av Regional Digital Agenda. Resultatet är inte bara fiber över hela ön utan även ett kunskapslyft hos större delen av befolkningen vilket sannolikt kommer att underlätta vid introduktionen av de många digitala tjänster som vi lyfter fram i den Regionala Digitala Agendan. Faktum är att många redan frågar efter dem.
– Ur fiberperspektiv är detta bara början. Nästa steg är att stärka robustheten, bygga redundans, bygga WiFi och stärka mobilnätet, avslutar Anne Mousa Ståhl.

Den Regionala Digitala Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att samhällets befintliga resurser ska kunna användas bättre. Den omfattar ett antal områden där IT ska användas på nya och smartare sätt.

De sju strategiska områdena som ingår i den gotländska regionala digitala agendan är:
1. Digitalt stött företagande
2. e-tjänster
3. Bredbandsutbyggnad
4. Ökad IT-användning
5. e-hälsa
6. Digitalt stödd samhällsplanering
7. Digitalt stödd utbildning

Bakgrund
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Målet är bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.


Gotlands län                  43,98 %
Västerbottens län           37,04 %
Kronobergs län              30,82 %
Jämtlands län                21,05 %
Västra Götalands län      15,99 %
Norrbottens län             15,89 %
Hallands län                  15,50 %
Värmlands län               15,20 %
Östergötlands län          14,64 %
Jönköpings län              14,62 %
Örebro län                    12,84 %
Blekinge län                  10,49 %
Gävleborgs län                9,41 %
Västernorrlands län          8,36 %
Södermanlands län          7,45 %
Dalarnas län                   5,26 %
Stockholms län               5,00 %
Uppsala län                    4,71 %
Västmanlands län           4,62 %
Skåne län                      4,32 %
Kalmar län                     3,48 %


För mer information
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg, bredbandsansvarig, Region Gotland
Tfn: 0498- 26 34 44, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Gunilla Lexell, Bredbandskoordinator, Länsstyrelsen
Tfn: 010-223 92 61, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Hans Lyttkens, IT-strateg, projektledare Regional Digital Agenda
Tfn: 0498-268100, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

www.digitalagotland.se
www.bredbandgotland.se

 

Kopparavvecklingen har startat

I takt med Gotlands sockenfiber satsning har Telia / Skanova noterat att de flesta kopparkunderna övergått till en fiberanslutning.

Arbetet har nu börjat med att ta ner gamla stolplar och samla ihop samla ihop kopparn.

Kunder som inte vill ha fiber erbjuds fast mobil uppkoppling som byggts för att erbjuda telefoni men som också erbjuder surfmöjligheter på ca  2 Mbps /0,5 Mbps.

Kopparavveckling på gång

Senast uppdaterad 2015-04-28 13:26

 

Inga vita fläckar kvar!

Under slutet av november kom den sista i raden av de gotländska socknar igång med sitt fiberarbete.

Samtidigt pågår grävning i Visby.

Totalt är drygt 70 socknar färdiga eller kommer att få ljus i sin fiber under första kvartalet 2015.

För övriga socknar återstår mer eller mindre att göra men förhoppningen är att hela Gotland, inklusive Visby, skall vara färdigfibrerat kring halvårsskiftet 2016.

 

Ett kort abonnemang blir kortare

Nu erbjuder IP Only / Gotland Fiber sina kunder tjänsten korttidsabonnemang i form av en Internet-tjänst på 100Mbit/s nedströms och 10 Mbit uppströms.

I stugan över helgen.

Du pendlar mellan jobb på fastlandet och boende på Gotland.

Du valde bara telefoni och TV men vill ha bredband när barnbarnen kommer ner.

Med IP-Onlys nya korttidsabonnemang betalar du bara för tiden du använder abonnemanget. Redan nu erbjuder två av operatörerna abonnemang från 1 dag, 7 dagar eller 30 dagar.

Läs mer om IP Onlys/Gotland Fibers korttidsabonnemang

 

2013-08-13 IP-Only bygger ut mer fiber på Gotland

 

PRESSMEDDELANDE


Uppsala 2013-08-13


IP-Only bygger ut mer fiber på Gotland


Efter förvärvet av Stokabs Gotlandsverksamhet och ramavtalet med Region Gotland om sockenanslutningar driver nu IP-Only på utbyggnaden av fiberanslutningar till de gotländska hushållen.


Senaste exemplet kom nu i veckan genom ett avtal med Eksta Fiber. Avtalet innebär att IP-Only ansluter sockennätet till sitt nordiska fiberstamnät för bredband samt att man går in som en öppen, neutral kommunikationsoperatör i området.


- Just att nätet är öppet är en stor fördel för kunderna. Att ha nätinfrastruktur och tjänster separerade ger konkurrens och kunderna makt att välja fritt. Detta driver leverantörerna att bli bättre! Lägre priser, inga långa bindningstider och är du av någon anledning inte nöjd med din leverantör kan du bara byta säger Tommy Andersson, ansvarig för IP-Onlys Gotlandsverksamhet.


Förutom valfriheten att fritt teckna avtal med olika tjänsteleverantörer inom bredband, telefoni och TV finns också möjligheten till kollektivt triple playavtal med någon av dessa! Just nu erbjuder Com Hem ett 3play för 299kr/månad i fem år.


- Med det stora antalet fritidsboende i vår socken var det också viktigt att man genom IP-Onlys lösning kan erbjuda även denna målgrupp alternativ i form av korttidsuppkoppling under den tid de vistas i sina fritidshus. Alltifrån 14 dagar till den tid den tid de själva önskar, tillägger Eivind Söderlund, ordf. i Eksta Fiberförening


IP-Only, som nyligen tillfördes resurser och finansiell stryka när Wallenberganknutna EQT gick in som ägare, satsar nu vidare på att under hösten ytterligare öka takten i fiberutbyggnaden runt om på hela Gotland, dessutom planeras anslutning av villor och brf:er runt Visby ringmur.


För ytterligare information, kontakta:

Tommy Andersson, ansvarig Gotland, IP-Only

Tel: 070-2116985, e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Mats Olofson, Carrier Relations Manager, IP-Only

Tel: 073-1211116, e-post:  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

Om IP-Only

IP-Only är en modern svensk datakom- och Internetoperatör som äger sin egen fiberinfrastruktur som förbinder de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors samt många städer däremellan. I Sverige driver IP-Only ett rikstäckande fibernät med stadsnät i flera städer i Sverige, bland annat ett omfattande stadsnät i Uppsala, och flera datacenter som erbjuder colocation och molnbaserade tjänster till företagskunder. Bland kunderna märks de mest krävande förbrukarna av datakommunikation och infrastrukturtjänster såsom andra operatörer, kommunikationsintensiva företag, finansinstitutioner och mediebolag (exempelvis välkända företag som Aftonbladet, SSAB, Sveriges Television, Viasat m.fl.). Via ramavtal med Kammarkollegiet levererar IP-Only också till offentlig sektor med kunder som Regeringskansliet, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Läs mer på www.ip-only.se

 

 

Senast uppdaterad 2013-08-13 07:22

 

Sida 2 av 6

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2016. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden 2016 PTS rapport om läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

Who's Online

Vi har 157 besökare online

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.