HomeKarta

2016-03-16 Fiberutbyggnaden på Gotland

Dagsläget
Den fiberutbyggnad som påbörjades i 2010 har kommit långt. Vid årsskiftet 2015/2016 återstår grävning och förläggning av fiber i 5 socknar samt i Visby innanför ringmuren, tätorten Klintehamn samt centrala Slite. Samtliga socknar har tecknat sina avtal.

Vid Post- och Telestyrelsens (PTS) senaste mätning, 2015, visade att 74 procent av hushållen på Gotland hade möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber.
Gotland är därmed det län där utbyggnaden har skett snabbast och kommit längst när det gäller utbyggnaden av fiber på glesbygden.


Att Gotland hade en relativt bra bredbandsutbyggnad i glesbygden visade redan 2015 års rapport. Årets PTS rapport visar att även om man räknar ihop tätort och glesbygd har Gotland grävt sig fram till en hedrande tredjeplats i landet efter Stockholm och Västerbotten.

Marknad med konkurrens
Gotlands sockenmodell innebär att en eller flera socknar går samman och bildar en fiberförening som själva anlägger och äger sitt fibernät fram till närmast telestation/nod beroende på vilken marknadsaktör som man ansluter sitt nät till.

I takt med det ökande marknadsintresset har en rad varianter av ägande tillkommit. Gotland har idag:
31 självägande socken-fiberföreningar som har samarbete med Telia (48 socknar)
2 självägande socken-fiberföreningar i samarbete med Bredbandsbolaget (8 socknar  
inklusive Follingbo utanför Visby närområde)
7 självägande socken-fiberföreningar som har IP Only som partner (12 socknar)
1 självägande socken-fiberföreningar som erbjuder anslutning till både Telia och IP Only
(Västerhejde)
7 sockenända nät som kommer att övergå till Skanova inom 7 år (14 socknar)
IP Only äger nätet i 6 fiberföreningar (9 socknar + Hemse och Klintehamn)

GEAB (Gotlands Energibolag) äger flera nät inom Visby och Slite samt länkar mellan några orter.
Region Gotland äger bl a fiber och kanalisation mellan Fårösund och Visby

FiberX avser att anlägga fiber innanför Visby ringmur
TeliaSonera/Skanova äger både kopparnät och fibernät över hela ön fram till flertalet av Telestationerna (nästan lika många stationer som socknar).
IP Only har tagit över rätten till Stokabs kanalisation mellan Fårösund - Visby samt har ytterligare länkar och flera socken nät.
Det finns utöver detta ytterligare ett antal nätägare som har fiber i mer begränsad omfattning.


Totalt har Gotland 49 sockenbaserad fiberägare samt nät ägda av Skanova, IP Only, GEAB, Region Gotland och kommande satsningar av Fiber X.

 

Senast uppdaterad 2016-03-16 23:08

 

2013-07-11 Fiber aktörer på Gotland

Under 2013 har Gotland fått nya fiber aktörer vid sidan av vår ursprungliga samarbetspartner Telia.

Skanova, del av Telia koncernen, har kommit in som en aktiv nätägare i par med Telia. Tillsammans erbjuder de alternativa lösningar för socknarna i form av öppna nät där Skanova äger fibern eller hela nätet.

Telenor och Bredbandsbolaget har tecknat avtal med HEBE-fiber. Telenor når i det här fallet ut via Teracoms mast i Follingbo.

IP Only, nyligen uppköpta av Wallenberg ägda EQT, har etablerat sig med en öppen bredbandslösning för socknarnas satsningar.

2013-07-11 Fiber aktörer på Gotland Telia-Skanova-Telenor-IP-Only

 

Senast uppdaterad 2013-07-15 09:36

 

2013-07-11 Fiberläget på Gotland

2013-07-11 Fiberläget på Gotland

Senast uppdaterad 2013-07-15 09:34

 

Gratis, kraftfullt och enkelt verktyg för att skapa en fiberkarta

Ett projekteringsverktyg för fiberkartor har tagits fram av Henrik Östman som kan användas vid planering av fiberdragningen för nystartade fiberföreningar, men även för dokumentation av den slutgiltiga förläggningen för de föreningar som redan hunnit färdigt. Verktyget som kallas FiberKartan är gratis och används redan av ett femtontal fiberföreningar här på ön.

För mer information, kontakta Henrik på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen "

De här föreningarna har sina kartor i systemet idag:
Ala
Anga-Kräklingbo
Eksta
Etelhem
Gothem
Halla-Sjonhem-Viklau
HEBE
Hörsne-Bara
Roma-Björke
Rone-Eke
Rute
Stenkumla
Stenkyrka
Väskinde
Östergarn-Gammelgarn

Senast uppdaterad 2013-07-18 13:11

 

2012-10-02 Nya kartor

2012-10-01 Fiberläget på Gotland

2012-10-02 Anslutningskostnader i socken

2012-10-01 Sökt-redovisat redbandsbidrag

Senast uppdaterad 2012-10-02 04:31

 

Sida 1 av 2

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.