HomeMallarMallar för fiberföreningar

Mallar för fiberföreningar

ETT STORT TACK....

TILL ALLA AKTIVA I VÅRA SOCKNAR SOM BIDRAR TILL VÅRT MALL-ARKIV !

Sedan projektstarten 2010 har våra pionjärer och efterföljande socknar samlat på sig en rad erfarenheter.

Här finns samlat länkar till dokument som vi vet att föreningarna ofta efterfrågar.

Alla mallar är fria att användas.

Avtalsmallar som vi lagt upp är avstämda med jurister på LRF och ledande momsexperter i landet.

2015-04-28 Anbudsförfrågan KO (kommunikations operatör) - för iberförening med fastboende och många fritidsboende

2012-12-04 Checklista sockenfiber Gotland

2011-11-19 SCBs Register över bebodda fastigheter per gotländsk socken


INFORMATIONS MATERIAL

OBS! Nytt material över vilka nätaktörer/KO och tjänsteleverantörer som det finns att välja på för Gotlands fiberföreningar.

2013-08-08 Erbjudande i Gotlands sockenmodellen


UPPSTART

Mall doc - Intresseanmälan att lägga i brevlådan

Mall doc - Artikel för sockenblad - Fiber ljus in i våra hus

Mall doc - Inbjudan till stormöte

Mall doc - Inbjudan till ett första arbetsgruppsmöte


TILL STÖD FÖR DET UPPSÖKANDE ARBETET

Mall doc - Argumentlista för arbetsgrupper och områdesansvariga

Mall doc - Jämför >TV surf tele< idag - Socken fiber i morgon

Mall doc - Kontaktlista - Arbetsgrupp - Områdesansvariga

Mall doc - Satus kontaktlista kontaktade och ej kontaktade per områdesansvarig - Bet medlemsavgiften

Mall doc - Kalkyl fibernät


FÖRENINGSBILDANDE (DET GÅR SJÄLVKLART LIKA BRA ATT BILDA BOLAG OM MAN VILL)

Mall doc - Stadgar Ekonomisk Förening

Mall doc - Föredragningslista konstituerande möte

Mall doc - Dags att ...Betala medlemsavgift


UPPHANDLING

2011-11-19 Mall Annons anbud grävning

Mall doc - Anbudsförfrågan till bredbands entreprenad

Mall doc - Anbudsunderlag för fibernät grävning


ADMINISTRATIVT STÖD FÖR FÖRENINGENS FIBERNÄT

Mall doc - Fiber Avtal och Medlemsregister


2011-11-19 Mall Inbjudan första stormöte 2011-05-10

2011-11-19 Mall Kontaktlista bredband 2011 09 28

2011-11-19 Mall Kalkyl fibernät


AVTAL

FLL Fiber Avtal och Medlemsregister Mall

FLL Fiber Anbudsförfrågan till bredbands entreprenad Rev C

FLL Fiber Anbudsunderlag för fibernät grävning

FLL Fiber Fastighetsanslutninsvillkor slutgiltigt

FLL Fiber Markupplåtelseavtal, 11-04-20

FLL Fiber v2 Stadgar ek för modell

FLL Moms - 11-06-10, svar på SKV förfrågan av den 26 maj 2011

FLL Moms - 11-07-04, KRG, kapitalinsats inte omsättning, bredband

FLL Moms - 11-08-15, Öppet yrkande momsredovisning juni -11, FLL förening

FLL Moms - Bredband på landsbygden

FLL Moms - Skatteverket.pdf


2011-02-17 Mall - Fastighetsanslutningsavtal anslutn.avg. momsfri insats


PROJEKTPLAN OFFENTLIGT STÖD

Inför bidragsansökan till Region Gotland & Länsstyrelsen

2012-03-06 Utkast projektplan fiberföreningarna 

 

 

Sockensatsningar på fiber bygger på....

- att alla sockenbor gör dagsverken

- att våra markägare bjuder på markupplåtelse

- att sockenbor är bra på att få med sina grannar i projektet

Ju fler vi blir desto mer kan vi sänka kostnaden för en fiberanslutning.

Det är lättare att arbeta mot ett mål.

Titta på kartan och gör en grov uppskattning av den totala sträckan ni kan behöva gräva t ex 7,5 mil.

I snitt kostar ett färdigt nät 100:-/meter. Har ni 7,5 mil så är totalkostnaden grovt uppskattat 7,5 miljoner.

Vi är totalt 750 boende i vår socken. Om alla går med (=vår lägsta möjliga kostnad) betalar var och en ca 10 000 kr.

Visst går det! --- Det finns redan socknar där 97% har gått med i fibersatsningen.

 

Senast uppdaterad 2015-04-28 13:10

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.