Mallar för fiberföreningar

ETT STORT TACK....

TILL ALLA AKTIVA I VÅRA SOCKNAR SOM BIDRAR TILL VÅRT MALL-ARKIV !

Sedan projektstarten 2010 har våra pionjärer och efterföljande socknar samlat på sig en rad erfarenheter.

Här finns samlat länkar till dokument som vi vet att föreningarna ofta efterfrågar.

Alla mallar är fria att användas.

Avtalsmallar som vi lagt upp är avstämda med jurister på LRF och ledande momsexperter i landet.

2015-04-28 Anbudsförfrågan KO (kommunikations operatör) - för iberförening med fastboende och många fritidsboende

2012-12-04 Checklista sockenfiber Gotland

2011-11-19 SCBs Register över bebodda fastigheter per gotländsk socken


INFORMATIONS MATERIAL

OBS! Nytt material över vilka nätaktörer/KO och tjänsteleverantörer som det finns att välja på för Gotlands fiberföreningar.

2013-08-08 Erbjudande i Gotlands sockenmodellen


UPPSTART

Mall doc - Intresseanmälan att lägga i brevlådan

Mall doc - Artikel för sockenblad - Fiber ljus in i våra hus

Mall doc - Inbjudan till stormöte

Mall doc - Inbjudan till ett första arbetsgruppsmöte


TILL STÖD FÖR DET UPPSÖKANDE ARBETET

Mall doc - Argumentlista för arbetsgrupper och områdesansvariga

Mall doc - Jämför >TV surf tele< idag - Socken fiber i morgon

Mall doc - Kontaktlista - Arbetsgrupp - Områdesansvariga

Mall doc - Satus kontaktlista kontaktade och ej kontaktade per områdesansvarig - Bet medlemsavgiften

Mall doc - Kalkyl fibernät


FÖRENINGSBILDANDE (DET GÅR SJÄLVKLART LIKA BRA ATT BILDA BOLAG OM MAN VILL)

Mall doc - Stadgar Ekonomisk Förening

Mall doc - Föredragningslista konstituerande möte

Mall doc - Dags att ...Betala medlemsavgift


UPPHANDLING

2011-11-19 Mall Annons anbud grävning

Mall doc - Anbudsförfrågan till bredbands entreprenad

Mall doc - Anbudsunderlag för fibernät grävning


ADMINISTRATIVT STÖD FÖR FÖRENINGENS FIBERNÄT

Mall doc - Fiber Avtal och Medlemsregister


2011-11-19 Mall Inbjudan första stormöte 2011-05-10

2011-11-19 Mall Kontaktlista bredband 2011 09 28

2011-11-19 Mall Kalkyl fibernät


AVTAL

FLL Fiber Avtal och Medlemsregister Mall

FLL Fiber Anbudsförfrågan till bredbands entreprenad Rev C

FLL Fiber Anbudsunderlag för fibernät grävning

FLL Fiber Fastighetsanslutninsvillkor slutgiltigt

FLL Fiber Markupplåtelseavtal, 11-04-20

FLL Fiber v2 Stadgar ek för modell

FLL Moms - 11-06-10, svar på SKV förfrågan av den 26 maj 2011

FLL Moms - 11-07-04, KRG, kapitalinsats inte omsättning, bredband

FLL Moms - 11-08-15, Öppet yrkande momsredovisning juni -11, FLL förening

FLL Moms - Bredband på landsbygden

FLL Moms - Skatteverket.pdf


2011-02-17 Mall - Fastighetsanslutningsavtal anslutn.avg. momsfri insats


PROJEKTPLAN OFFENTLIGT STÖD

Inför bidragsansökan till Region Gotland & Länsstyrelsen

2012-03-06 Utkast projektplan fiberföreningarna 

 

 

Sockensatsningar på fiber bygger på....

- att alla sockenbor gör dagsverken

- att våra markägare bjuder på markupplåtelse

- att sockenbor är bra på att få med sina grannar i projektet

Ju fler vi blir desto mer kan vi sänka kostnaden för en fiberanslutning.

Det är lättare att arbeta mot ett mål.

Titta på kartan och gör en grov uppskattning av den totala sträckan ni kan behöva gräva t ex 7,5 mil.

I snitt kostar ett färdigt nät 100:-/meter. Har ni 7,5 mil så är totalkostnaden grovt uppskattat 7,5 miljoner.

Vi är totalt 750 boende i vår socken. Om alla går med (=vår lägsta möjliga kostnad) betalar var och en ca 10 000 kr.

Visst går det! --- Det finns redan socknar där 97% har gått med i fibersatsningen.

 

Senast uppdaterad 2015-04-28 13:10

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 956 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)