HomeMallarUppgifter för områdesansvariga

Uppgifter för områdesansvariga

Områdesansvariga är nyckelpersoner i kontakten med medlemmarna.

Utgångspunkten är kartan. Utifrån den försöker man få områdesansvariga som är bosatta runt om i hela socken. Räkna med ca en områdesansvarig per 15-20 fastigheter.

Områdesansvarig (OA) arbetsuppgifter:

I uppstartsfasen

 • Personliga besök hos alla fastigheter inom sitt område. Vid mötet informerar OA om föreningens planerade fibersatsning och delar ut intresseanmälan och ev broschyr som föreningen tagit fram.
 • Består området av många fritidsfastigheter behöver OA oftast kontakta fastighetsägaren via telefon men eventuellt utskick till fastlandsadresser bör göras "samlat".
 • OA är den naturliga kontaktpersonen för boende inom sitt område och det är därför viktigt att OA hålls väl informerad om hur projektet fortskrider. - I en del föreningar har därför OA haft en stående inbjudan att delta i styrelsemötena vilket också gett en bra "feed back" från medlemmar till styrelse på tankar och beslut.
 • I de flesta fall har OA fått göra flera besök till fastighetsägare som har haft svårt att besluta sig eller önskat längre betänketid. - Det är viktigt att OA för dessa kontakter får stöd med en bra argumentlista och att frågor som tas tillbaka till styrelsen besvaras t ex via hemsidan.

Markfrågor

 • OA brukar inte vara ansvariga för kabelsträckning-, mark och markavtals frågor. De flesta har valt att ha en särskild arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor.
 • OA bör dock även i detta fall hållas väl informerad om den tänkta sträckningen inom sitt område för att kunna besvara frågor.

Avtalsfas

 • Dags att teckna avtal med medlemmarna. Nu är det "på riktigt" och även om föreningen haft stormöte är det lämpligt att OA följer upp det och helst personligen delar ut avtalen - för att på så vis kunna svara på frågor.
 • I slutfasen är det också viktigt att OA har med och får underskrivet ett papper där det tydligt framgår att fastighetsägaren har erhållit ett erbjudande om att gå med i sockenföreningens fibersatsning men valt att avstått.
Entreprenadfasen
 • Vid käppnings-fasten (när nätsrtäckningen markeras) är det förslagsvis OA som deltar i arbetet i sitt område. Han/hon vet vilka som skall vara med då också ha insamlat information om var vid trädgårds-tomtgränsen fastighetesägaren vill att kanalisationen skall gå in.
 • Avser föreningen att gräva ända in till fastigheten bör OA också veta hur fastighetsägaren avser att dragningen skall ske över tomten.
 • Det är OA uppgift att påminna fastighetsägarna att ta ansvar för att genomföra grävningen på den egna tomten i god tid innan grävningen i området påbörjas - för att inga förseningar skall uppstå när slangen skall läggas.
 • Lämpligen leder OA dagsverket i sitt område när förarbete skall göras t ex rensa sly, flytta djur, ta ner hinder i form av murar och staket etc - allt för att underlätta och sänka kostnaderna för gräventreprenören.
 • Det är en fördel om OA deltar vid grävningen i sitt område. Han/hon vet var grävningen skall göras och ev "övriga" upplysningar fastighetsägarna kan ha lämnat. Vid problem är OA den som bäst vet hur man når en enskild fastighetsägare.
 • Efter avslutad grävning är det lämpligt att OA leder dagsverket där man finåterställer efter genomförd grävning. Arbetet innebär främst att de gemensamma ytorna blir åtgärdade och att OA kan hjälpa till att få fram material som grus, sand, jord och gräsfrö.

När fibern tänds

 • Här har ofta OAs arbetsuppgifter upphört men en uppgift kunde vara att samordna ev hjälp till främst äldre som har lite svårt att få igång utrustningen.

 

Senast uppdaterad 2013-08-13 10:40

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.