Uppgifter för områdesansvariga

Områdesansvariga är nyckelpersoner i kontakten med medlemmarna.

Utgångspunkten är kartan. Utifrån den försöker man få områdesansvariga som är bosatta runt om i hela socken. Räkna med ca en områdesansvarig per 15-20 fastigheter.

Områdesansvarig (OA) arbetsuppgifter:

I uppstartsfasen

 • Personliga besök hos alla fastigheter inom sitt område. Vid mötet informerar OA om föreningens planerade fibersatsning och delar ut intresseanmälan och ev broschyr som föreningen tagit fram.
 • Består området av många fritidsfastigheter behöver OA oftast kontakta fastighetsägaren via telefon men eventuellt utskick till fastlandsadresser bör göras "samlat".
 • OA är den naturliga kontaktpersonen för boende inom sitt område och det är därför viktigt att OA hålls väl informerad om hur projektet fortskrider. - I en del föreningar har därför OA haft en stående inbjudan att delta i styrelsemötena vilket också gett en bra "feed back" från medlemmar till styrelse på tankar och beslut.
 • I de flesta fall har OA fått göra flera besök till fastighetsägare som har haft svårt att besluta sig eller önskat längre betänketid. - Det är viktigt att OA för dessa kontakter får stöd med en bra argumentlista och att frågor som tas tillbaka till styrelsen besvaras t ex via hemsidan.

Markfrågor

 • OA brukar inte vara ansvariga för kabelsträckning-, mark och markavtals frågor. De flesta har valt att ha en särskild arbetsgrupp som jobbar med dessa frågor.
 • OA bör dock även i detta fall hållas väl informerad om den tänkta sträckningen inom sitt område för att kunna besvara frågor.

Avtalsfas

 • Dags att teckna avtal med medlemmarna. Nu är det "på riktigt" och även om föreningen haft stormöte är det lämpligt att OA följer upp det och helst personligen delar ut avtalen - för att på så vis kunna svara på frågor.
 • I slutfasen är det också viktigt att OA har med och får underskrivet ett papper där det tydligt framgår att fastighetsägaren har erhållit ett erbjudande om att gå med i sockenföreningens fibersatsning men valt att avstått.
Entreprenadfasen
 • Vid käppnings-fasten (när nätsrtäckningen markeras) är det förslagsvis OA som deltar i arbetet i sitt område. Han/hon vet vilka som skall vara med då också ha insamlat information om var vid trädgårds-tomtgränsen fastighetesägaren vill att kanalisationen skall gå in.
 • Avser föreningen att gräva ända in till fastigheten bör OA också veta hur fastighetsägaren avser att dragningen skall ske över tomten.
 • Det är OA uppgift att påminna fastighetsägarna att ta ansvar för att genomföra grävningen på den egna tomten i god tid innan grävningen i området påbörjas - för att inga förseningar skall uppstå när slangen skall läggas.
 • Lämpligen leder OA dagsverket i sitt område när förarbete skall göras t ex rensa sly, flytta djur, ta ner hinder i form av murar och staket etc - allt för att underlätta och sänka kostnaderna för gräventreprenören.
 • Det är en fördel om OA deltar vid grävningen i sitt område. Han/hon vet var grävningen skall göras och ev "övriga" upplysningar fastighetsägarna kan ha lämnat. Vid problem är OA den som bäst vet hur man når en enskild fastighetsägare.
 • Efter avslutad grävning är det lämpligt att OA leder dagsverket där man finåterställer efter genomförd grävning. Arbetet innebär främst att de gemensamma ytorna blir åtgärdade och att OA kan hjälpa till att få fram material som grus, sand, jord och gräsfrö.

När fibern tänds

 • Här har ofta OAs arbetsuppgifter upphört men en uppgift kunde vara att samordna ev hjälp till främst äldre som har lite svårt att få igång utrustningen.

 

Senast uppdaterad 2013-08-13 10:40

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 926 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)