HomeTeknik

Teknik

Satellitkommunikation ?

Telekommunikation via satellit är överföring av signaler mellan stationer på jorden via en kommunikationssatellit. Fördelen med satellitkommunikation är att man kan överföra stora mängder information till många människor över långa avstånd. Detta sker genom olika typer av tjänster såsom radio, tv, telefoni, mobiltelefoni samt bredband.

En nackdel är den relativt dyra utrustningen och dyr drift.

Kapaciteten blir begränsad eftersom varje kanal i satelliten historiskt varit begränsad till 20-30 Mbit. Idag finns rena kommunikationssatelliter med 155 Mbit kanaler.

Tyvärr ger tekniken mycket låg uppkapacitet och för nätverket besvärande långa svarstider eftersom avståndet motsvarar 250 ms.

Senast uppdaterad 2013-07-18 12:07

 

Att upphandla kvalité

MATERIAL VAL - KRAV PÅ ANLÄGGNING

Att bygga ett fiber access nät i sin socken är att ta ett långsiktigt ansvar för den digitala infrastrukturen.

I dagsläget saknas standarder för kanalisation och fibrering fibernät (som ju t ex finns inom el-området) både i Sverige och på EU nivå. 

Post- och Telestyrelsen, PTS, har just tillsatt en grupp som skall precisera kvalitetskraven på  hur framtidens nät skall vara byggda som ett led att underlätta för socknar som skall upphandla material och tjänster.

För att ge Gotlands socknar en uppfattning om vad olika företag har för krav skall vi försöka samla några exempel.


Nedanstående är de nya kraven som Skanova ställer. Dessa skiljer sig inte mycket från övriga större nätägare som t ex STOKAB.

Skanova: Att Bygga Kanalisation

Skanova godkänt materiel 2011

 

Kopparnätet och ADSL-tekniken

Kopparnätet har levt och utvecklas under många år. Nya tekniska lösningar har lett fram till att man kunnat höja hastigheten via kopparnätet till priset av att räckvidden krymper -Därför är det främst i storstäder som tekniken utvecklas.

 

Kopparnätet sätter gränser för att utveckla mer avancerade tjänster för t ex HD-TV och andra moderna media och samhällstjänster. Många operatörer har lämnat DSL-tekniken och utvecklar idag enbart tjänster för fasta fibernät. 

 

Glesbygden tar idag täten i utvecklingen på många håll i landet, tack vare att avstånden tvingar fram en tidigare övergång till fibernät. Redan idag finns det tätorter där man halkat efter när sockensatsningar (byalag) lagt fiber till alla.

 

Mobilt bredband

4G kan inte ersätta fibernät utan skall ses som ett komplement.

Mobilmasterna kräver en bra fiberanslutning för att ge god täckning. 

Det krävs många master för att få en bra 4G-täckning och hastigheten sjunker snabbt med avståndet. För att 4G täckningen skall ge någorlunda god kapacitet behövs master med ca 200 meters avstånd. Därför är detta en teknik som fungerar bättre i tätorter där man kan placera utrustningen på höga byggnader.

Mobiltekniken innebär också att kapaciteten delas mellan flera användare. Abonnemangsmodellerna innebär att kapaciteten begränsas genom att hastighetens begränsas om nedladdningen överstiger en viss mängd MB per månad.

Senast uppdaterad 2012-08-01 14:54

 

Varför fiber?

Modern fiberbaserat bredband erbjuder ”tripple play” som innebär att man samtidigt kan både ringa, surfa på internet och titta på TV.

Gotlands sockenmodell innebär att varje hushåll kommer att ha tillgång till minst 100 Mbit/s. För TVn krävs det 7-9Mbit/s för en vanlig kanal och ca. 20Mbit/s för en HD-kanal.

Varje anslutning erhåller ”unik” kapaciteten vilket innebär att du inte på hastigheten.

Fördelar med att använda ett fiberbaserat bredband.

TV

 • Perfekt mottagning.
 • Klarar HDTV format.
 • Olika "SVT Play" funktioner d.v.s se på TV program när det passar.
 • ”Video on demand”, videobutik över nätet.

TELEFONI

 • Väsentligt mycket billigare telefontjänster.
 • Fibern förläggs i mark och är därför väldigt driftsäker.

INTERNET

 • Inget färdas fortare än ljuset, >15 000 000 Mbit/s.
 • Högre hastighet både ned och upp från fastigheten.
 • Hastigheten är oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade.
 •  
 •  

UTVECKLINGSBART

 • Begränsningen sitter inte i fibern utan i ändutrustningen.

Senast uppdaterad 2011-05-09 22:53

 

Sida 2 av 2

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.