Skyltning

Många fiberföreningar vill sätta upp skyltar som visar att man är igång med sin fibersatsning. För placering av skyltarna krävs tillstånd.

 

Länsstyrelsen kan ge tillstånd till att sätta upp en skylt med reklam eller liknande ändamål. Tillstånd behövs om skylten ska sättas upp inom ett avstånd av 50 meter från vägen. Det gäller inte skyltar som sitter uppe på byggnader för de behöver inte tillstånd. Markägaren ska dock ge sitt tillstånd.

 

Vi ser gärna att de sänder in en ansökan till länsstyrelsen där de beskriver var skylten ska sitta uppsatt (med bifogad karta), vilken text som ska stå, vilken form och storlek den ska ha, vilken fastsättning skylten har i marken (kan ha betydelse för trafiksäkerheten) och hur länge de har för avsikt att ha den uppe. I samband med att de sänder in ansökan ska även en avgift betalas. Enligt 10 § avgiftsförordningen (1992:191) och 56 a § vägkungörelsen (1971:954) ska en ansökningsavgift i avgiftsklass 2 betalas när ansökan lämnas in. Avgiftsklass 2 är för närvarande 700 kronor. Betalning ska ske till länsstyrelsens plusgiro 18 98 10-5. Viktigt är också att de anger vem som är kontaktperson för ansökan och att de anger en adress.


Postadress: 621 85 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 4
Telefon: 010-223 90 00
E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/Pages/default.aspx

 

 

 

När måste också ansökan hos Trafikverket på https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/vagvisning/ också göras?

 

I Väglagens 43 § står: ”Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd vidtas åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande”.

 

Vägområde innebär det direkta metrarna närmast själva vägbanan, man kan säga vägbanan inklusive vägrenen. Inom vägområdet står oftast alla vägvisningsskyltar, dvs alla som Trafikverket själva satt upp. Där sätts också snöpinnarna upp. Trafikverket är väghållningsmyndighet och det är hos dem man måste söka tillstånd om man vill sätta upp skyltar i vägområdet. Det händer ju att man vill hänga skyltar på befintliga vägvisningar, och då är det Trafikverket som kan ge det tillståndet.
Om man vill sätta upp skyltar inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde är det ju länsstyrelsen som kan ge det tillståndet.

 

Vidare kan det också krävas bygglov för att sätta upp skyltar. Då är det Plan- och bygglagens regler som gäller. Bygglov kan behövas inom detaljplanerat område. Det är upp till byggnadsnämnden att bedöma.
Är det korrekt  uppfattat att det finns två zoner, den närmast vägen (är det 8 meter?) som Trafikverket i så fall ansvar för och den som är 8-50  meter från vägen som Lst ansvarar för? Är det längre än 50 meter behövs inte tillstånd?

 

Det är korrekt uppfattat. Vissa vägar är smalare och då kanske det inte exakt är 8 meter.

 

Det är en snårig lagstiftning: enligt Trafikförordningen är väg = körbana + vägren. Enligt Väglagen är väg = körbana + vägren + ev. dike vid vägen. Inte så lätt att veta alltså…, men jag tror att du kan koka ner det till som du beskriver det i mailet. Är det över 50 meter bort från vägområdet behövs inte tillstånd från oss, men det behövs ju naturligtvis markägarens tillstånd.

 

Senast uppdaterad 2018-04-11 13:29

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 1151 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)