Vad är social engineering-attacker?

Publicerad

av

 inom kategorin

Vad är social engineering-attacker?

Social engineering är en metod där angripare använder psykologisk manipulation för att få människor att utföra handlingar eller avslöja konfidentiell information. Till skillnad från traditionella hackningsmetoder som ofta involverar tekniska verktyg och program, fokuserar social engineering på den mänskliga faktorn.

Vanliga typer av social engineering-attacker

Det finns flera olika metoder som angripare använder sig av när de genomför social engineering-attacker. Här är några av de vanligaste:

 1. Phishing: Angripare skickar falska e-postmeddelanden som ser ut att komma från legitima källor, med syfte att få mottagaren att klicka på en skadlig länk eller ge ifrån sig känslig information.
 2. Spear Phishing: En mer riktad version av phishing där angriparna har samlat information om målet för att göra attacken mer trovärdig.
 3. Vishing: Användning av telefonsamtal för att lura människor att avslöja personliga eller finansiella uppgifter.
 4. Baiting: Angripare lämnar infekterade USB-enheter eller andra fysiska medier på platser där de sannolikt kommer att hittas och användas av målet.
 5. Pretexting: Skapandet av en falsk identitet eller scenario för att få någon att avslöja information eller utföra en handling.

Hur social engineering fungerar

Social engineering-attacker utnyttjar människors naturliga tendenser och känslor, såsom:

 • Tillit: Vi är ofta villiga att lita på människor som verkar trovärdiga.
 • Rädsla: Angripare kan skapa en känsla av panik eller brådska för att få någon att agera snabbt utan att tänka efter.
 • Nyfikenhet: Baiting-attacker utnyttjar människors nyfikenhet genom att erbjuda något lockande, som en USB-enhet märkt ”Lönerapporter 2023”.

Tecken på en social engineering-attack

Det är viktigt att vara medveten om tecken som kan indikera en social engineering-attack:

 • Oväntade förfrågningar: Var alltid misstänksam mot oväntade förfrågningar om känslig information.
 • Tryck att agera snabbt: Om någon skapar en känsla av brådska, ta ett steg tillbaka och tänk efter innan du agerar.
 • Okända källor: Klicka inte på länkar eller ladda ner bilagor från okända eller misstänkta källor.

Hur du skyddar dig mot social engineering-attacker

Här är några praktiska steg du kan ta för att skydda dig mot social engineering-attacker:

 1. Utbildning och medvetenhet: Se till att du och dina medarbetare är medvetna om de olika typerna av social engineering-attacker och hur de fungerar.
 2. Verifiering: Dubbelkolla alltid identiteten på personer som begär känslig information. Använd alternativa kontaktmetoder för att verifiera deras identitet.
 3. Starka lösenord: Använd starka och unika lösenord för alla dina konton och byt dem regelbundet.
 4. Uppdaterade säkerhetsprogram: Håll dina säkerhetsprogram och operativsystem uppdaterade för att skydda mot de senaste hoten.
 5. Tvåfaktorsautentisering: Aktivera tvåfaktorsautentisering för extra säkerhet på dina konton.

Exempel på social engineering-attacker

Låt oss titta på några exempel för att ge en bättre förståelse:

 • Phishing-e-post: Du får ett e-postmeddelande från din ”bank” som säger att ditt konto har blivit låst och att du måste klicka på en länk för att återställa det. När du klickar på länken ombeds du att ange ditt användarnamn och lösenord, vilket sedan stjäls av angriparen.
 • Vishing-samtal: Du får ett telefonsamtal från någon som utger sig för att vara från din IT-avdelning, som säger att de behöver ditt lösenord för att uppdatera systemet. Om du ger dem ditt lösenord, får angriparen tillgång till ditt konto.

Varför social engineering är så effektivt

Social engineering är så effektivt eftersom det spelar på våra känslor och vår tillit. Vi är ofta mer benägna att följa anvisningar från någon som verkar trovärdig eller agera snabbt när vi känner oss hotade. Dessutom är det lättare för angripare att manipulera människor än att bryta igenom tekniska säkerhetssystem.

Framtidens social engineering-hot

Teknologin utvecklas ständigt och så gör även metoderna för social engineering. Här är några framtida hot att vara medveten om:

 • AI och deepfakes: Angripare kan använda AI och deepfake-teknologi för att skapa mycket övertygande falska meddelanden eller videos.
 • Sociala medier: Ökad användning av sociala medier gör det lättare för angripare att samla information om sina mål och skräddarsy sina attacker.

Social engineering: Så skyddar du dig

För att skydda dig mot social engineering-attacker är det viktigt att vara vaksam och skeptisk. Här är några sammanfattande tips:

 1. Utbilda dig själv och dina anställda: Medvetenhet är den första försvarslinjen. Lär dig känna igen tecken på social engineering.
 2. Var försiktig med personlig information: Dela inte med dig av känslig information utan att först verifiera mottagarens identitet.
 3. Använd säkerhetsverktyg: Implementera och håll dina säkerhetsverktyg uppdaterade.
 4. Tänk efter innan du klickar: Klicka inte på länkar eller öppna bilagor från okända eller misstänkta källor.
 5. Rapportera misstänkta aktiviteter: Om du misstänker att du har blivit utsatt för en social engineering-attack, rapportera det omedelbart till din IT-avdelning eller relevant myndighet.

Genom att vara medveten om hoten och vidta proaktiva åtgärder kan du minska risken för att falla offer för social engineering-attacker. Kom ihåg att säkerhet börjar med dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *